2014 m. kovo 9 d., sekmadienis

Istatymo Knyga I dalis

93! I

1. Had! Manifestacija Nuit.

2. Dangaus bendruomenės atskleidimas.

3. Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra žvaigždė.

4. Kiekvienas skaičius yra begalinis; tame nėra skirtumo.

5. Padėk man, o Tėbų valdove- karį mano atsiskleidime priešais žmonių Vaikus!

6. Būki tu Haditu, mano slaptuoju centru, mano širdimi ir mano liežuviu!

7. Žvelk! tai yra Aiwass, Hoor- paar- kraato pasiuntinio apreiškimas.

8. Khabs yra Khu, ne Khu yra Khabs.

9. Dievinkite Khabs, ir regėkite mano šviesą išsiliejusią virš jūsų!

10. Tebūnie mano tarnautojų mažai ir slapti- jie vadovaus dauguma ir žinomais.

11. Šitie yra kvailiai ką žmonės garbina, ir Dievai, ir jų žmonės yra kvailiai.

12. Išeikite į priekį, o vaikai, po žvaigždėmis ir užpildykite save meile!

13. Aš esu virš jūsų ir jumyse. Mano ekstazė yra jumyse, Mano džiaugsmas yra regėti jūsų džiaugsmą.

14. Viršum lazurinės brangenybės

Nuogas Nuit spindesys

Ji pasilenkusi ekstazėje pabučiuoti

Slaptą Hadit aistrą.

Sparnuotas rutulys, žvaigždžių žydrumos,

Yra mano, O Ankh-af-na-khonsu!

15. Dabar tebūnie žinoma kad išrinktasis žinys ir apaštalas bekraštės erdvės yra princas- žinys Žveris; ir jo moteryje, vadinamoje Purpurine Moterimi yra visą jėga sutelkta. Jie suvienis mano vaikus brolybėje: jie atneš šlovę žvaigždžių į žmonių širdis.

16. Nesgi jis yra visada solis, o ji yra luna. Bet jam yra sparnuota slapta liepsna, ir jai krentanti žvaigždžių šviesa.

17. Bet jūs esat ne taip išrinkti.

18. Užsižiebk ant jų kaktų, o švytinti gyvate!

19. O moterie lazuriniais akių vokais, pasilenk virš jų.

20. Raktas ritualams yra slaptajame žodyje kurį aš suteikiau jam.

21. Su Dievu ir Garbinančiu Aš esu niekas: jie ne mato manęs. Jie esą virš žemės; Aš esu Dangus, ir čia nėra kito Dievo išskyrus mane, ir mano viešpatį Hadit.

22. Dabar, esu jums žinoma, savo vardu Nuit, bet slaptąjį savo vardą aš atskleisiu, kai pagaliau jis pažins mane. Aš esu begalinė Erdvė su neribotomis Žvaigždėmis, todėl būkite tokiais pat. Suriškite nieką! Neskirstykite tarp savęs vieno dalyko ir kokio nors kito dalyko; kadangi šiuo būdu ateina bėda.

23. Tačiau kurie pažengs šiame, lai būna visko galva!

24. Aš esu Nuit, ir mano žodis yra šeši ir penkiasdešimt.

25. Padalink, sudėk, sudaugink, ir suprask.

26. Tuomet tarė pranašas ir vergas visų gražiausiosios: Kas esu Aš, ir koks bus ženklas? Taip ji atsakė jam, išsilenkusi, žėrinti mėlio šviesa, viską liečianti, viską persmelkianti, josios švelnios rankos viršum juodos žemės, ir josios lankstus kūnas išsilenkęs lanku vardan meilės, ir josios minkštos pėdos nepakenkia mažiems žiedams: Tu žinai! Ir ženklas bus mano ekstazė, mano visuotinio kūno, gyvenimo tolydumo supratimas.

27. Tuomet žynys atsakė ir tarė Erdvės Karalienei, bučiuodamas josios gražiuosius antakius, ir rasa jos šviesos panardino visą kūną į aromatingą prakaito kvapą. O Nuit, besitęsianti Danguje, te visad būna taip, te žmonės nekalba apie Tave, kaip Vieną bet kaip Nevieną; ir lai jie nekalba apie tave visai, pa kol tu esi nepertraukiama!

28. Neviena iškvėpė šviesą žvaigždžių, blankią bei fantastiška, ir du.

29. Nes aš esu padalinta vardan meilės, vardan galimybės susivienyti.

30. Šitai yra pasaulio sukūrimas, skausmas atskyrimo yra niekas, ir ištirpimo džiaugsmas yra viskas.

31. Dėl šių kvailių iš žmonių ir jų liūdesio nesirūpink visai! Jie mažai jaučia; kas yra, yra subalansuota silpnais džiaugsmais; tačiau jūs esate mano išrinktieji.

32. Pakluskite mano pranašui! Sekite mano išmėginimais! ieškokite vien tik manęs! Tada, mano meilės džiaugsmas išlaisvins jus iš viso skausmo. Taip yra tikrai, Aš prisiekiu savo kūno skliautu, mano šventąja širdimi ir liežuviu; visu ką galiu Aš suteikt, visu ko Aš trokštu iš jūsų.

33. Tada žynys įpuolė į gylų transą ar apalpo, ir tarė Dangaus Karalienei: užrašyk mums išmėginimus, užrašyk mums ritualus, užrašyk mums įstatymą!

34. Bet ji atsakė: išmėginimų Aš neužrašysiu, ritualai bus dalinai žinomi ir dalinai slapti, Įstatymas yra visiems.

35. Tai ką tu užrašinėji yra triguba Įstatymo knyga.

36. Mano raštininkas Ankh-af-na-khonsu, karališkasis žynys, neturi pakeisti nei vienos raidės šioje knygoje, bet kad neapsikvailinti, jis turi paaiškinti remdamasis išmintimi Ra-Hoor-Khuit.

37. Taip pat mantras ir užkeikimus; obeah ir vanga, skeptro darbą ir kalavijo darbą- šito jis išmoks ir mokys.

38. Jis privalo mokyti, bet jis gali įsteigti griežtus išmėginimus.

39. Žodis Įstatymo yra Thelema.

40. Kas pavadins mus Thelemitais nepadarys klaidingai, jei jis įsižiūrės dėmesingai į žodį. Kadangi jame yra trys Laipsniai, Atsiskyrėlio, ir Įsimylėjėlių, ir žmogus Žemės. Daryk tu tavąja valią, tegul tai ir buna visas pilnas Įstatymas.

41. Žodis Nuodėmės yra Apribojimas. O žmogau! Neatstumk žmonos, jei jos valia! O meiluži, jei tavo valia, išeik! Nėra saitų, galinčių sujungt atskirtuosius, išskyrus meilę, visa kita yra prakeiksmas. Prakeikta! Prakeikta būna tai eonuose! Pragaras.

42. Tebūnie tokia daugialypumo padėtis peržengta ir paniekinta. Taip su tavu viskuo, tu neturi teisės išskyrus daryt savąją valią.

43. Daryk tai, ir niekas kitas nepasakys ne.

44. Tyra valia, nenualinta tikslu, išvaduota nuo aistros rezultatui, visais keliais yra tobula.

45. Tobula ir Tobula yra viena Tobulybė ir ne du; ne yra nei viena!

46. Niekas yra slaptas šio įstatymo raktas. Šešiasdešimt vienu žydai jį vadina; aš vadinu jį aštuoniais, aštuoniasdešimčia, keturi šimtai ir aštuoniolika.

47. Tačiau jie turi pusę, suvienyk savo meistriškumu, idant viskas išnyktu.

48. Mano pranašas yra kvailys su savo vienas, vienas, vienas- argi ne jie yra Jautis, ir nulis anot Knygos?

49. Paskelbti negaliojančiais visi ritualai, visi išmėginimai, visi žodžiai ir ženklai. Ra- Hoor- Khuit užėmė sostą savąjį Rytuose, Dievų Lygiadienio metą; ir lai Asar būna su Isa, kurie taip pat yra viena. Tačiau jie yra ne nuo manęs. Tegul Asar būna garbinantis, Isa kentėjimuose, Hoor savo slaptąjame varde ir didybėje yra Viešpats iniciacjos.

50. Štai yra žodis apie Hierofanto užduotį. Žiūrėk! Tame yra trys išmėginimai viename, ir jie gali būt suteikti trimis būdais. Grūbieji turi pereiti kiaurai per ugnį, tegul subtilūs bus išbandyti intelektu ir išaukštinti išrinktieji- aukščiausiuoju. Atitinkamai jūs turite žvaigždę ir žvaigždę, sistemą ir sistemą; tegul vienas kito gerai ne žino!

51. Esama ketverių vartų į vienus rūmus; grindys tuose rūmuose yra iš sidabro ir aukso; lazuritas ir jaspis yra čia; ir visi retieji aromatai; jazmino ir rožės, ir mirties emblemos. Tegul jis įeis paeiliui arba iškart pro keturis vartus; tegul jis atsistos ant rūmų grindų. Valia jo ne prasmegt? Amn. Ei! Kovotojau, jei tavo tarnas paskęs? Bet yra metodai ir metodai. Būkite nuostabūs, todėl vilkėkite jūs visi prašmatniais rūbais; maitinkitės gausiais valgiais ir gerkite saldžius vynus ir vynus putojančius! Taip pat užpildykite savo meilės poreikį kaip jūs norite, kada, kur ir su kuo jūs norite! Bet visada vardan manęs.

52. Jei tai yra ne tiesa; jei jūs supainiosite erdvės lygius, sakydami: Jie yra viena, ar sakydami Jie yra daug; jeigu ritualas bus ne visada į mane, tuomet laukite siaubingo nuosprendžio Ra Hoor Khuit!

53. Tai atkurs pasaulį, mažąjį pasaulį, seserį manąją, mano širdį ir mano liežuvį, kuriems aš siunčiu šį bučinį. Taip pat, o raštininke ir pranaše, nors tu ir iš princų esi, tatai nenuramins ir ne atlaisvins tavęs. Bet ekstazė yra tavo ir žemės džiaugsmas- visada Į mane! Į mane!

54. Nepakeisk net raidžių stilistikos, žvelk! Tu, o pranaše, ne matysi visų šių misterijų paslėptų čia.

55. Vaikas tavųjų įsčių, jis atras jas.

56. Lauk jo ne iš Rytų ir ne iš Vakarų; iš netikėtų namų ateis tas vaikas. Aum! Visi žodžiai yra šventi ir visi pranašai yra teisūs, išskyrus tai jog jie supranta mažai; išspręsk pirmąja lygties dalį, palik antrąja nepaliesta. Bet tu turi viską aiškioje šviesoje, nedaug, nors ir ne viską, tamsoje.

57. Kvieskitės mane po mano žvaigždėmis! Meilė yra įstatymas, meilė paklūstanti valiai. Neleiskite kvailiams suklysti meilėje; kadangi yra meilė ir meilė. Yra balandis ir yra gyvatė. Išsirinkite teisingai! Jis, mano pranašas, pasirinko žinodamas tvirtybės įstatymą, ir didįjį Dievo Namo slėpinį. Visos šios senosios raidės mano Knygos yra teisingos; tik yra ne Žvaigždė. Tai taip pat yra paslaptis: mano pranašas atskleis ją išmintingiesiems.

58. Aš suteikiu neįsivaizduojamus džiaugsmus žemėje, įsitikinimą, ne tikėjimą gyvenimo metu, po mirties ramybę neišreiškiamą, poilsį, ekstazę; nereikalauju už tai aš jokios aukos.

59. Manieji smilkalai yra iš dervingų medžių ir sakų; ir juose nėra kraujo, kadangi manieji plaukai yra Amžinybės medžiai.

60. Mano skaičius yra 11, kaip ir skaičius visų kurie iš mūsų. Penkių Kampų Žvaigždė, su Apskritimu Centre, ir apskritimas yra Raudonas. Mano spalva yra juoda akliesiems, bet mėlyna ir auksinė yra matoma regintiems. Taip pat Aš turiu slaptą spindesį tiems kurie mane myli.

61. Bet mylėti mane yra geriau už visus dalykus, jei po naktinėm žvaigždėm, dykumoje tu iškart uždegęs mano smilkalus priešais mane, kviesis manęs su tyra širdimi, ir Gyvatė užsiliepsnos tenai, tau netoli tereikės nueiti kad atsigult ant manosios krūtinės. Už vieną bučinį savo valia tu panorėsi atiduoti viską, tačiau kas beatiduotu vieną dulkės dalį, praras viską tąja valandą. Jūs rinksite prekes ir apsirūpinsite moterimis bei prieskoniais, jūs nešiosit brangius papuošalus, jūs pranoksit žemės tautas puikybėje ir išdidume, bet visada su meile į mane, ir taip jūs ateisit į mano džiaugsmą. Aš primygtinai paliepiu jums ateiti priešais mane vienoje mantijoje, ir pridengus galvą prabangiu apdangalu. Aš myliu jūs! Aš išsiilgusi jūsų! Blyški ar purpurinė, užsidengusi šydu ar geidulinga, Aš kas esu visas malonumas bei purpuras, ir apsvaigimas giliausio jausmo, geidžiu jūsų. Užsidėkite sparnus, ir prisikels spirale susisukusi didybė jumyse- ateikite pas mane!

62. Per visus mano susitikimus su jumis žynė kalbės ir josios akys užsiliepsnos aistra kuomet ji nuoga stos, ir džiaugsminga mano slaptoje šventykloje -Į mane! Į mane! Iššaukdama liepsną į širdis visų, savo meilės giesme.

63. Dainuokite egzaltuotą meilės dainą vardan manęs! Deginkit vardan manęs smilkalus! Nešiokite vardan manęs papuošalus! Gerkite vardan manęs, nes Aš myliu jūs! Aš myliu jūs!

64. Aš esu lazuriniais akių vokais- Saulėlydžio dukra; Aš esu nuogas švytėjimas jausmingo naktinio dangaus.

65. Į mane! Į mane!

66. Manifestacija Nuit yra užbaigta.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą