2011 m. sausio 14 d., penktadienis

Truputis kurybos

Amzinybe isskestais sparnais,
gal tos rases nebebus?
Ateiki veliau, palukek,
pakol pavalgys, nusipraus zmogus,
vaikus i darzeli nuves,
i darba nueis, pensija gaus...
Amzinybe isskestais sparnais,
ateiki veliau...

Zmogau! cia nieko nera tavo.
Pabusk!
Atsipeikek Brolau!
Prasivalyk nuo Amziu keru,
suvilgyta skepeta asaromis ir krauju.
Ne seki, ne megdziok, nepavydek!
Liaupsiu nelauki, pries baime ne drebek.
Zmogau! cia nieko nera tavo.
Taip, tau as sakau

tau sake, tu esi zemes dulke, taip tai tiesa, bet tai grudas dangaus.

2011 m. sausio 12 d., trečiadienis

Izuli Ideja

Atrakinti Aukstasias Sephiras galima Trikampio Simboliu, kuri atributuoja Aukstosios Planetos- Neptunas, Uranas, Plutonas, su Tarp kortomis joms priskiriamos- Kaboklis, Eonas, Kvailys. Atributacija dar reikalinga detalaus tyrinejimo. Preliminariai- Binah Sephira, tai Neptuno Planeta, Chohmah- Urano, o Kether- Plutonas. Siuo klausymu yra ir kitu sampratavimu, nes Saturno Planeta tradiciskai atribituojama BInah Sephirai. Taciau, mano manymu, Saturnas Binah, tuomet kai yra priskiriamas Heksagramos Simboliui, ir Sephirai Daath. Anot Golden Dawn Sistemos- teigiama, kad Saturno Kampas Heksagramoje naudojamas visai Auksciausiajai Triadai- bet jei mes aiskiau matome jog Auksciasios triados Simbolis, yra Trikampis. Lygiai kaip Elementu- Pentagrama, Planetu- Heksagrama, taip gauname jog Principu- Trikampis. Ir dirbant su juo mes dirbame Briah Pasaulio lygmenyje. Tai zymiai paspasrpintu visa Daryma, ir Simboliu nuoseklumas atspindi pacius Pasauliu lygmenis. Pentagrama- Assiah, Heksagrama- Yetzira, ir Trikampis- Briah.

Reikia "atrasti" Trikampio formule atitnkanti Zodi, kaip kad Heksagrama, atitinka ARARITA, Zenklus, bei kitus atributus. Kita vertus, galimas ir toks variantas. Elementu Zenklai naudojami su Pentagrama, L.V.X. su Heksagrama, tai sekant sia logika- N.O.X. su Trikampiu, bet cia yra vienas bet, as naudojau N.O.X. darbui su Bedugnes Unikursal Heksagrama, su nematomais Trimis keliais- 777.

Patys Planetu Simboliai kaip ir patvirtina, mano isvardinta atributacija- Neptuno Simbolyje isreiksta suvienytos Trejybes ideja, o Binah ir yra trecioji sephira isreiskianti Auksciausiuju Sephiru darna, bei balansa. Urano- dvejybes ideja, draskomos bet vieningos, ir Plutono visa veertikalia linbija- dvasia, siela, kuna- anot gnostiku mokymu.

2011 m. sausio 11 d., antradienis

Bustai

I

Avinas

“Aš” sfera, santykis su savo asmenybe

tai ascedento charakteristika, dažnai pasireiškianti elgesyje ir išvaizdoje: Zodiako ženklai, į kuriuos papuola ascedentas, iš pirmo žvilgsnio gali užgožti savimi tą, kuriame yra Saulė.Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Pats žmogus dažnai geriau atpažįsta save ascedento ženklo nei Saulės charakteristikoje – ji lemia jo santykių su savimi pačiu būdą. Tai žmogaus atramos taškas, koks kadaise galėjo būti jo namas ir žemė, o dabar tik savęs suvokimas ir valia pasireikšti. Jeigu Saulės ženklas kalba apie tai, kas pas žmogų yra universalu ir tipiška, tai ascedento ženklas rodo ypatingą to žmogaus unikalumo atskleidimo būdą. Gerai, kai ascedentas patenka į tą patį ženklą kaip ir Saulė – tai reiškia, kad žmogaus esmė atitinka jo išorinį pasireiškimą ir aplinkiniai žiūri į jį adekvačiai. Tokia padėtis horoskope yra pas žmones, kurie gimė arti Saulės patekėjimo.

II

Jautis

Nuosavybės sfera, materialinė padėtis.

Be savo turto šis ženklas rodo norus ir savo energijos naudojimo, davimo jos kitiems būdus (buityje – pirkiniai, valstybės horoskope – eksportas). Tai savanoriškų išlaidų vardan poreikių patenkinimo galimybės. Pavyzdžiui, jeigu II-ąjame būste atsiduria Venera, žmogus padarys viską, kad suteiktų sau ir kitiems pasitenkinimą.

III

Dvyniai

Artimiausių kontaktų, pažįstamų ir giminaičių sfera

Būstas atsakingas už bendravimą, mokymąsi, proto imlumą suteikiamoms galimybėms, funkcionavimą savo aplinkoje, artimas keliones ir laiškus. Taip pat jį galima sieti su dėstymu, informacijos perdavimu ir dalykiniais ryšiais. Tradiciškai jis rodo brolius, seseris ir giminaičius, tačiau nereikia suprasti tiesiogiai, kad jie gimė III-ojo būsto ženkle: būstas rodo tik santykį su jais, o ryšys nulemiamas sudėtingesniu būdu.

IV

Vėžys

Atminties sfera: šeima, tėvynė, istorija.

Tai naminių reikalų ir santykio su savo gimimo vieta rodiklis (taip pvz., Jupiteris IV-ąjame būste) reiškia patriotizmą, o Uranas – atvirkščiai, pasiruošimą lengvai išvykti į užsienį). Tai yra tie vidiniai ir giliai slypintys dalykai, kurie gina žmogų gyvenime ir kartais šis būstas dar vadinamas “kapu” – pagal jį nustatoma paskutinė liga ir mirtis. IV-asis būstas atspindi žmogų supančios aplinkos pasikeitimą (pagerėjimą). Būstas simboliškai siejamas su motina ar tėvu – su tuo, iš kurio žmogus perima tradicijas. Žmogus gali suvokti kultūrinius principus, pagal kuriuos buvo sukurta jo šeima, ir ne tiesiogiai iš savo tėvų, o iš kažko kito, susijusio su IV-uoju būstu.

V

Liūtas

Kūrybos sfera: hobis, meilė, vaikai, šlovė.

Palankus pomėgiams ir populiarumui, būstas parodo tuos būdus, kuriais žmogus gali “išsiplėtoti” visu savo prigimties platumu. Šiuos būdus nulemia ženklas ar ženklai, kurį (kuriuos) atitinka V-asis būstas, į jį patekusios planetos, o taip pat ženklas, į kurį pateko planeta – būsto valdytoja. Pavyzdžiui, V-asis būstas prasideda Avine, o Marsas žmogaus horoskope yra Vėžyje, vadinasi, jo kūryba, iš vienos pusės, tikriausiai bus novatoriška, o iš kitos pusės – remsis tradicija, o tokio žmogaus pomėgiai iš vienos pusės paremti azartu, iš kitos – neišeina už šeimos rato ribų ir t.t. Tai nereiškia, kad šio žmogaus vaikas bus Avinas ar Vėžys, bet tai gali nulemti kai kuriuos jo charakterio bruožus.

VI

Mergelė

Tvarkos sfera: darbas, tarnyba, sveikata.

VI-asis būstas susijęs su savo egzistavimo palaikymu, taigi ir su būtinu išgyvenimui darbu, drabužiais, maistu, asmeninėmis pajamomis. Būstas simbolizuoja ūkį ir tą sferą, kurioje žmogus paklūsta vardan savo gerovės, plačiąja prasme – tarnavimas kitiems. Tradicinis šios sferos pavadinimas – “savanoriško paklusimo būstas”. Ženklai, kuriuos atitinka šis būstas, ir juos valdančios planetos nurodo, koks geriausias darbdavio ir darbuotojo tipas jums tinka. Pavyzdžiui, VI-asis būstas patenka į Jaučio ženklą: toks žmogus linkęs dirbti tik su patikimais žmonėmis, jo idealas – ramus ritmas ir nuolatinė darbo vieta. VI-asis būstas taip pat susijęs su naminiais gyvūnais.

VII

Svarstyklės

Partnerystės sfera: santuoka, santykiai su žmonėmis ir įstatymu

VII-asis būstas kalba apie poreikį turėti kitą žmogų, apibūdina pobūdį tų savybių, kuriomis remiasi artima tarpusavio sąveika. VII-asis būstas, skirtingai negu I-asis, yra alter ego, kaip kažkas priešingo pačiam sau ir todėl gali reikšti ne tik mylimuosius ir gyvenimo palydovus, kurie yra natūralus žmogaus papildinys, reikalingas, kad jis taptų universaliai vientisas, bet ir žmogaus priešus. Kadangi santykiuose su kitais žmogus nėra universalus, VII-asis būstras reiškia jo susidūrimus su įstatymais. Jis lemia bendros veiklos legalizaciją. Pavyzdžiui, VII-ąjame būste yra Marsas, vadinasi, toks žmogus yra linkęs sudaryti sutrtis greitai, mylėti – aistringai, varžovų jis turi daugiau negu naudingų žmonių. Jeigu VII-ąjame būste Jupiteris – ne viskas gerai su įstatymais, o partneris tokiam žmogui gali turėti autoritetą.

VIII

Skorpionas

Išbandymų, energijos ir pelno šaltinių ieškojimo sfera

Šį būstą kartais dar vadina “mirties būstu”, kadangi jis susijęs su žmogų ištinkančiomis ekstremaliomis situacijomis, kančiomis, kuros likimo lygmenyje lydi energijos išsilaisvinimą, o kaip kompensaciją suteikia finansinę sėkmę ir materialinį pagrindą (pvz., palikimas po brangaus žmogaus mirties). Nuo II-ojo būsto skiriasi tuo, kad čia turimas reikalas ne su savo, bet su svetima energija ir nuosavybe, bet jeigu II-asis būstas užtikrina ramybę, tai VIII-asis – judėjimą (už savo ribų, link svetimjo). Todėl jis siejamas su griaunamosiomis socialionėmis privilegijomis, o pagal kai kurias šiuolaikines traktuotes – su žmogaus dvasine evoliucija, kur mirtis įgyja simbolinę prasmę, o piniginę naudą pakeičia viduje gimstanti dvasinė jėga.

IX

Šaulys

Pasaulėžiūros išplėtimo sfera: kelionės, kultūra, religija.

Būstas atsakingas už tas galimybes, kurias žmogui suteikia visuomenė, kad jis galėtų įgyvendinti savo idealus. Būstas susijęs su mokslo ir socialinėmis įstaigomis, filosofinėmis ir mokslinėmis draugijomis, ryšiais su užsieniu ir tolimomis kelionėmis. Dar šis būstas nusako žmogaus pažiūras ir metodus, kuriais jis plečia savo akiratį. Krtais šį būstą vadina “religijos būstu” – jis rodo, kuo remiasi žmogaus pasaulėžiūra.

X

Ožiaragis

Pasiekimų fera: profesiniai rezultatai, karjera, savęs kaip asmenybės realizavimas

MC – individualaus savęs atskleidimo taškas, IX-ojo ir X-ojo būstų ribos taškas, kur tai, kas asmeniška, susiliečia su tuo, kas visuomeniška. Šiuolaikinė traktuoja šį zenito tašką kaip profesionalų pasisekimą – asmenybė tik tuomet yra asmenybė, kai ją priima visuomenė. Bet nuopelnų įvertinimas, atitinkantis zenitą, yra tik paties žmogaus saviškio likimo formavimo pradinis taškas. Likimą aprašo IX-asis būstas. Todėl tie kilimo tarnyboje momentai, kurie žmogui yra kaip socialiniai ramsčiai, priklauso ir IX-ąjam būstui, ir tik tie rezultatai, kurių pasiekti gali tik toji konkreti asmenybė, ir kurie jai gali būti likimą lemiantys, priklauso X-ąjam būstui.

XI

Vandenis

Perspektyvų sfera: draugai, planai, socialiniai sluoksniai

XI-asis būstas lemia žmogaus viltis, jo vienminčius ir tuos, kurie jam linki gero, jo socialinių santykių idealus. Būstas atsakingas už jo gyvenimo neištirtus krantus ir jų pasiekimo kelius, taip pat už santykį su žmonėmis, kurie laikosi tokių pačių pažiūrų į ateitį. Pavyzdžiui, jeigu Plutonas yra XI-ame būste, tai reiškia šuolinį savo programos atlikimo metodą, naudojantis dideliu žmonių kolektyvu, tai leidžia iškart pasiekti radikalių permainų, bet su didelėmis išlaidomis.

XII

Žuvys

Sielos sfera: aukščiausių būsenų ir nesėkmių pergyvenimas, nepaaiškinami įvykiai.

Šis būstas turi daug pavadinimų. Pvz., “kalėjimas”, “ligoninė” arba “priverstinio paklusimo būstas”. Tai sfera to, kas vyksta nepriklausomai nuo žmogaus. Gyvenimas reikalauja aukų ir aktyvų darbo periodą pagal VI-ąjį Mergelės – “savanoriško paklusimo” būstą kartais pakeičia priverstinio poilsio periodai. Bet ne visada yra blogai, kai kita valia staiga ima mumis rūpintis, todėl XII-asis būstas turi ir tokių pavadinimų kaip “gailestingumo” būstas arba “dangus”. Klausimas čia tas, kuo laikytina ligoninė – kalėjimu ar sanatorija. XII būstą galima pavadinti ir “Pasitraukimo būstu” – jis palieka žmogų vieną su pačiu savimi. Jis susijęs su gilių pasąmonės procesų aktyvizacija, kada tai, kas užslėpta sieloje, pasireiškia išorinių įvykių pavidalu. Planetos, patekusios į šį būstą, išveda žmogų į tai, kas nepaaiškinama ir gali tapti mįsle iki pat jo gyvenimo pabaigos. Reikia pridurti, kad dėl to, kad Žuvys yra maištingas ženklas, tai pagal XII būstą paprastai nustatomas žmogaus polinkis į nusikaltimus.

1 būstas. pagal Rafaelį, pirmasis būstas nurodo žmogaus prigimtinę išvaizdą ir kūno sudėjimą. šis būstas taip pat vadinamas ascedentu ir stipriai įtakoja žmogaus mąstyma, intelektą, ypač jei jame yra bent viena planeta. jeigu planeta bus pažeista, žmogus randą arba apgamą galvoje ar veide.
šis būstas valdo galvą ir veidą, tai vyriškas būstas, jo spalva balta.

2 būstas. tai turto, neturtinės gerovės ir galimybių jas gauti būstas. būstas moteriškas, valdo kaklą, spalva žalia.

3 būstas. valdo brolius ir seseris, trumpas keliones (rafaelis pabrėžia, kad daugiausia traukiniu, atsižvelgiant į tai jog vadovėlis išleistas 1877, sugalvokit patys kuo pakeist tongue.gif ), kaimynus, laiškus (manau, kad tai galima keisti į komunikaciją) ir raštą. būstas vyriškas, valdo rankas, delnus ir pečius, spalva raudonos ir geltonos mišinys.

4 būstas. tėvai, paveldėjimas, nuosavybė, viso to padėtis žmogaus gyvenime. moteriškas būstas, valdo skrandį, krūtinę, plaučius, spalva raudona.

5 būstas. palikuonys, azartiniai žaidimai, prekyba, rizikingi žaidimai, malonumai, tėvų gerovė. valdo širdį, nugarą, kepenis, vyriškas, spalva juodos ir baltos mixas.

6 būstas. tarnai, pavaldiniai, ligos ir fiziniai negalavimai, gyvūnai, dėdės, tetos. moteriškas būstas, juodos spalvos, valdo žarnyną ir pilvą.

7 būstas. meilė ir santuoka, vyras arba žmona, visuomeniniai priešai, teisiniai reikalai, ginčai, nesutarimai. vyriškas būstas, valdo juosmenį, strėnas ir vadeles (taip verčiasi, galbūt yra kažkokia kita žodžio rein prasmė) aš manau, kad turima omeny inkstus, spalva tamsi, beveik juoda.

8 būstas. mirtis, taip pat testamentus, paveldėjimus, žmonos ar vyro kraitį. tai moteriškas būstas, valdo lytinius organus (privy parts, slaptosios vietos lotuliukas.gif), spalva žalia su juoda.

9 būstas. ilgos kelionės, dažniausiai vandeniu (vadovėlis išleistas 1877 m.), religija, svajonės ir vizijos. valdo klubus ir šlaunis, vyriškas būstas, spalva žalia ir balta. taip pat jis nurodo žmonos ar vyro brolius ir seseris.

10 būstas. jame matome nagrinėjamojo motiną ir jo garbę, šlovę, amatą ar profesiją. daug planetų šiame būste nurodo lengvą kelią per gyvenimą. jis valdo kelius ir sėdmenis, moteriškas būstas, spalvos raudona su balta.

11 būstas. draugai, viltys, norai, mamos gerovė. valdo blauzdas ir kulkšnis, spalva geltona, vyriškas būstas.

12 būstas. tai asmeniniai ar slapti priešai, liūdesys, kančios, tragedijos ir kalėjimas. taip pat gyvuliai, tetos ir dėdės iš mamos pusės. jis valdo pėdas ir kojų pirštus, moteriškas būstas, spalva žalia.

Rafaelis pažymi, kad stipriausi yra 1 ir 10 būstai, toliau 11 ir 7, tada 2,3, 9, tada 4 ir 12 ir galiausiai 5, 6 ir 8. Tos planetos, kurios 1 ir 10 būstuose yra labai stiprios ir įtaką daro per visą gyvenimą. tačiau vėlgi 5, 6 ir 8 yra silpnesnė, tačiau gali turėti gilią prasmę.

1, 4, 7 ir 10 būstai vadinasi anguliariniais arba kertiniais bei atstovauja 4 kardinalinius kompaso taškus. 1 rytai, 7 vakarai, 4 šiaurė ir 10 pietūs. 2, 5, 8 ir 11 laikinieji būstai gal (termed succeedent) ir 3, 6, 9 ir 12 vadinami kadentiniais (cadent arba fallent from the angles).

Horoskopas turi dvylika astrologinių namų (arba būstų), kiek­ vienas jų reiškia skirtingą gyvenimo patirtį.

*I namas (principas — „aš esu") prasideda nuo Ase. Ascenden-tas — tai horizonto linija rytuose arba Saulės patekėjimas, ski­ rianti Pietus nuo Šiaurės. Po Saulės ir Mėnulio Ascendentas yra antras pagal svarbumą, nes būtent jis apibūdina žmogaus individu­ alumą: jo fizinę išvaizdą ir sveikatos stiprumą ar silpnumą.

*II namas — tai materialinė būklė, gerovė, sugebėjimas arba nesu­ gebėjimas pačiam užsidirbti pragyvenimui. Žmogaus vertybinė orientacija ir net jo talentai priklauso priėjo turtų ir gerovės.

*III namas apibūdina brolius, seseris ar jų nebuvimą, kaimynus, pradinj mokslą (gimnaziją), sugebėjimą rašyti, kalbėti, komuni-kuoti, keliauti trumpesnes distancijas.

*IV namas arba Nadiras, — tai vidurnakčio vertikali linija, api­ būdinanti motiną (ar tėvą, jei motinos nėra), namų būklę, tėvy­ nę, nekilnojamąjį turtą, gyvenimo sąlygas senatvėje.

*VI namas — tai darbas; sveikata ar ligos; pavaldiniai; maistas, drabužiai; diskriminacija; maži naminiai gyvuliai; paslaugos ki­ tiems;
įpročiai.

*VII namas arba Dsc — Descendentas. Tai horizonto linija vakaruose arba Saulės laida. Jis apibūdina žmogaus vedybinius bei kitokius tarpusavio santykius; juridinius ar atvirus priešus; santykius su visuomene.

*VIII namas, esantis prieš antrą namą, apibūdina partnerio pa­ jamas ir materialinę būklę, taip pat pensiją, draudimą, investi­ cijas, turto paveldėjimą. Tai seksualinė gyvenimo sfera; mirtis ir dvasinis atgimimas, transformacija, okultizmas.

*IX namas, priešingas trečiam, apibūdina aukštesnį išsilavinimą (universitetinį), filosofines pažiūras, dvasinį tikėjimą ar netikė­ jimą, idėjas ir tolimas keliones į užsienį.

*X namas, esantis prieš ketvirtą, — tai pati svarbiausioji ašis. Jo pradžia (Astr. kuspida) — MC, Zenitas (vidurdienis). Ši ašis - tai vertikali linija, skirianti rytus nuo vakarų. Apibūdina žmo­ gaus reputaciją, profesinius siekimus, tikslus, karjerą, garbę, tėvą (ar motiną, jei tėvo nėra).

*XI namas, esantis prieš penktą, — tai draugystės namas. Ne as­ meninė, bet universali meilė; grupių bendravimas, organizaci­ jos; požiūris į žmoniją; troškimai ir viltys.

*XI namas, esantis prieš penktą, — tai draugystės namas. Ne as­ meninė, bet universali meilė; grupių bendravimas, organizaci­ jos; požiūris į žmoniją; troškimai ir viltys.

*XII namas yra priešingas šeštam. Tai ištrėmimas, kalėjimas; li­ goninė; vienuolynas; slapti priešai; poezija; privatumas; aiškia­ regystė; savižudybė; narkomanija, alkoholizmas; tikėjimas; paslaptys. Pozityvus žmogus gali paaukoti savo gyvenimą tobu­ lėjimui meditacijos keliu.