2011 m. vasario 14 d., pirmadienis

Žodis apie vergus

Žodis apie vergus

Įstatymo Knygoje ne syk yra paminima vergo sąvoka: "vergai tarnaus..." Ir šis žodis kelia nesusipratimus tiek tarpe pačių thelemitų, tiek ir Senojo Eono šalininkų gretose. Išsiskyria jo traktuotės pagrindu skirtingos grupės. Vienos pabrėžia eligitarumą thelemituų, kiti randa paaiškinimus kastų sistemoje, priešininkai gi, kaip taiskylė, dažniausiai prisimena vergvaldystės bei baudžiavos laikus. Viskas žymiai paprasčiau. Pasikeitus Eonams ir vertybiniams kriterijams, Senojo eono vertybių sistemos puoselėtojai, Naujojo atžvilgiuu tampa vergais. Jie esą prisirišę prie to ko jau nebėra, atgyventa, įvykdyta. Nebūtyn nueina visa epocha, su savo 2000- metine istorija, santvarkom, karais, vaidais, visa tai buvo tik ieškojimai idealiausio buvimo. Idealiausia reikia suprast kaip adekvačiausia tam konkrečiam laikmečiui, bet tai ne buvo akli ieškojimai, o vedimas.
Vienas iš ypatumų- stabilumo iliuzija. Ir pagunda patikėt bei priimt jo realumą yra didžiulė. Tai be visa kito, sąlygota ir psichologinės žmogaus sandaros.
Juk šiai socialiniai santvarkai nėra daugiau nei vos šimtmetis, ir panašios santvarkos pastoviai keitė vienos kitas. Žmonija išradinėjo vis naujus ir naujoviškesnius egzistavimo bendruomenėje būdus, ir paradoksas jos kaskart manęsi suradę idealiausią variantą, trūksiantį amžinai. Keičiasi epochos, laikmečiai bei gyvenimo sąlygos, ir žmonija pastoviai priversta ieškot tinkamiausių variantų atsižvelgdama į laikmečio realijas, diktuojamas sąlygas, o nesidairydama į praeitį. Nūdieną tai aktualu kaip niekada ankščiau, nes išaugo pats gyvenimno ritmas, pokyčiai tiek išorės, tiek pačios žmonių sąmonęje yra paspartėję, ir kvaila bei nauvu manyti jog santvarka sukurta devyniolikto žmogaus patogumui, tinka trečiojo tūkstantmečio žmogui. Arba religija atstovaujanti dvasinius poreikius žmogaus, gyvenusio 2000 metus atgalios, atitinka dvasinės Naujojo Eono žmogaus vertybęs.
Slap[tieji Meistrai, arba Slaptieji Šefai per žmonių vadų bei vedlių sąmonę veda visą pažangiąją žmoniją į išsvajotą jų tiksla- visų žmonių Karalystės sukurymą- Baphomet. Templi Omni Hominus Pax Abba- taip šifrojuosi raguoto tamplierių Ordiono stabo vardas- Visų Žmonių Taikos Šventyklos Tėvas, arba Galva.
Ir vergai apie kuriuos yra sakoma Įstatymo Knygoje yra tie iš žmonių tarpo kurie nepuoselėja šio dydingo bei šviesaus tikslo. Jie ir toliau tarnaus Senojo Eono vertybėms, ir toliau dirbs alinantį darbą bei lies devynis prakaitus ardami savo abejonės dirvą, išdavę save- žvaigždę, ir Hadit degantį jos branduolyje.