2014 m. kovo 9 d., sekmadienis

Istatymo Knyga II dalis

93!

II

1. Nu! Slėptuvė Hadit.

2. Ateikite! Visi jūs, ir supraskite paslaptį kuri nebuvo lyg šiol atskleista. Aš Hadit, esu papildymas Nu, mano nuotakos. Aš esu nesidriekiantis, ir Khabs yra vardas manojo Namo.

3. Sferoje Aš esu visada centras, o jos apskritimo,niekur neatrasi.

4. Vienok ji bus pažinta, Aš niekada.

5. Žvelk! Ritualai senųjų laikų yra tamsūs. Tegul kenksmingi būna atmesti, tegul tinkami bus pranašo apvalyti! Tuomet šis Mokymas bus teisingas.

6. Aš esu liepsna deganti kiekvieno žmogaus širdyje, ir kiekvienos žvaigždės centre. Aš esu Gyvenimas, ir teikėjas Gyvenimo, ir todėl žinojimas mano yra žinojimas mirties.

7. Aš esu Magas ir Egzorcistas. Aš esu ašis nuo rato, ir kubas apskritime. „Ateikite pas mane“ yra kvaili žodžiai: nes tai Aš esu kuris juda.

8. Kas garbina Hoor-pa-kraath, garbina mane, melas, nes Aš esu garbinantis.

9. Atminkite visi jūs kad egzistencija yra grynas džiaugsmas, kad visi liūdesiai yra tik šešėliai, jie praeina ir nebėra, tačiau esama tai kas išlieka.

10. O pranaše! Tavo valia pažeista kad suprast ši raštą.

11. Aš matau tave nekenčiantį rankos ir plunksnos, bet Aš stipresnis.

12. Kadangi nuo manęs Tavyje yra, kurio tu nepažįsti.

13. Kodėl? Kadangi tu buvai žinantis, ir manimi.

14. Dabar tegul bus užskleistas šis šventkapis: dabar tegul šviesa sunaikins žmones ir praris juos kartu su aklumu!

15. Kadangi Aš esu tobulas, Nebūdamas ir mano skaičius yra devyni kvailiams; bet iš tiesu Aš esu aštuoni, ir vienas aštuoniuose: tai yra gyvenimiškai svarbu, nes iš tiesų aš esu neivienas. Imperatorienė ir Karalius yra ne nuo manęs; kadangi tai yra tolimesnė paslaptis.

16. Aš esu Imperatorienė ir Hierofantas. Tai yra vienuolika, kaip ir manoji nuotaka yra vienuolika.

17. Klausykite manęs, jūs žmonės dūsaujantys!

Sielvartas skausmo ir gailestis

Yra palikti mirusiems ir mirštantiems,

Liaudžiai kuri ne žino manęs lyg šiol.

18. Anie yra mirę, šie draugužiai; jie nejaučia nieko. Mes esame ne nelaimėliams ir liūdintiems: žemės viešpačiai yra mūsų gyminė.

19. Ar gyvena Dievas šunyje? Ne! bet aukščiausiuose iš mūsų. Jie džiūgaus, mūsų išrinktieji, kurie sielvartauja yra ne iš mūsų.

20. Grožis ir tvirtybė, skardus juokas ir saldus išsekimas, jėga ir ugnis, yra iš mūsų.

21. Mes neturime nieko bendro su atstumtaisiais ir netikusiais, tegul jie miršta savo kančiose. Kadangi jie nejaučia. Gailestis yra karalių trūkumas, paminkite nelaimėlius ir bevalius- tai yra stipriųjų įstatymas, tai yra mūsų įstatymas ir džiaugsmas pasauliui. Negalvok, o karaliau, apie šį melą: “Kad Tu Turi Mirti“ iš tiesų, tu ne mirsi, bet gyvensi. Dabar reikia suprast, jei kūnas karaliaus ištirps, jis amžiams pasiliks grynoje ekstazėje. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Saulė, Tvirtybė ir Aiškumas, Šviesa, visa tai yra tarnams Žvaigždės ir Gyvatės.

22. Aš esu Gyvatė suteikianti Žinojimą ir Malonumą, ir atnešu šlovę, ir sužadinu žmonių širdis svaiguliu. Garbindami mane imkite vynus ir ypatingus narkotikus apie kuriuos Aš papasakosiu mano pranašui, ir apsvaikite jais! Jie nepakenks jums visai. Tai yra melas, kvailystė prieš save. Demonstruoti nekaltybė yra melas. Būki stiprus, o žmogau! Geisk, mėgaukis visais jusliniais bei žavesio dalykais, nebijok kad koks nors Dievas atstums tave už tai.

23. Aš esu vienas: čia nėra Dievo, kur Aš esu.

24. Žvelk! Šitai yra didžios misterijos, kadangi yra mano draugų tarpe kurie yra atsiskyrėliai. Negalvokite sutikti juos miškuose ar kalnuose, bet purpurinėse lovose, glamonėjamų dydingų žvėrių iš moterų atviromis galūnėmis, ir ugnis ir šviesa jų akyse, ir masyvūs liepsnojantys plaukai apgaubia juos, čia juos sutiksi. Jūs pamatysit juos vadovaujant, pergalingose armijose, visuose džiaugsmuose; ir bus juose džiaugsmas milijoną kartų didesnis nei šis. Saugokitės kad nepanaudot jokios jėgos, Karalius prieš Karalių! Mylėkite vienas kita degančiomis širdimis, žemus žmones sutrypkite jūsų didybės žiaurioje aistroje, jūsų įniršio dieną.

25. Jūs esate prieš žmones, O mano išrinktieji!

26. Aš esu slaptoji Gyvatė, susisukusi žiedu šuoliui, mano vijose yra džiaugsmas. Kuomet aš keliu aukštyn savo galvą, Aš ir manoji Nuit esame viena. Kuomet Aš palenkiu žemyn savo galvą ir išspjaunu nuodus, tuomet yra džiaugsmas žemės, ir Aš ir žemė esame viena.

27. Čia yra didelis pavojus manyje; nes kuris nesupras šių runų, patirs didelę nesėkmę. Jis įkris žemyn į duobę pavadinimu Dėl Ko, ir pražus kartu su Priežasties šunimis.

28. Tuojau pat prakeikiu Todėl Kad ir jo giminę!

29. Tegul Dėl Ko būna prakeiktas amžiams!

30. Jeigu Valia sustos šaukdama Kodėl, kviesdamasi Dėl Ko, tuomet Valia sustos ir nepadarys nieko.

31. Jeigu Galia klausia kodėl, tai yra Galios silpnumas.

32. Taip pat racionalus protas yra melas; kadangi yra faktorius begalinis ir nepažinus; ir visi jo žodžiai yra iškraipyti.

33. Gana, Todėl Kad! Tebūnie prakeiktas kaip šuva!

34. Bet jūs, o mano žmonės, pakilkite ir prisikelkite!

35. Tegul ritualai bus atlikti teisingai, su džiaugsmu ir grožiu!

36. Yra ritualai elementų ir šventimai laikų.

37. Šventimas vardan Pranašo ir jo Nuotakos!

38. Šventimas vardan Įstatymo Knygos parašymo trijų dienų.

39. Šventimas vardan Tahuti ir vaiko Pranašo- paslaptis, O Pranaše!

40. Šventimas vardan Aukštojo Ritualo, ir šventimas vardan Lygiadienio Dievų.

41. Šventimas vardan ugnies ir šventimas vardan vandens; šventimas vardan gyvenimo ir didesnis šventimas vardan mirties!

42. Šventimas vardan kiekvienos dienos tavoje širdyje, manojo įkvėpimo džiaugsme!

43. Šventimas kiekvienos nakties į Nu, ir malonumas beribės palaimos!

44. Taip! Švesk! Džiūgauk! nėra baimės pomirtiniame gyvenime. Tenais yra ištirpimas Nu bučinių ekstazėje.

45. Ten yra mirtis šunims.

46. Ištiko tave nesėkmė? Tu apgailestauji? Yra baimė tavo širdyje?

47. Kur Aš esu šito nėra.

48. Gailėsčio nėra puolusiems! Aš niekada nežinojau jų. Aš esu ne dėl jų. Aš neguodžiu, Aš nekenčiu guodžiamųjų ir guodžiančiųjų.

49. Aš esu unikalus ir nukariautojas. Aš esu ne iš vergų kurie nyksta. Būna jie pasmerkti ir mirę! Amen. (Tai yra 4: ten yra penktas kuris yra nematomas, ir jame Aš esu kaip vaikas kiaušinyje.)

50. Mėlynas esu Aš ir auksinis šviesoje mano nuotakos, tačiau raudonas spindesys mano akyse ir mano švytėjimas yra purpurinis bei žalias.

51. Violetinė anapus violetinės, tai yra šviesa aukštesnė nei regėjimas.

52. Tenai yra šydas, tas šydas yra juodas. Tai yra šydas kuklios moters, tai yra šydas liūdesio, ir skraistė mirties, tai yra visai ne nuo manęs. Nuplėškite šią melagingą amžių šmėklą, nedangstykite savo ydų dorybinguose žodžiuose, šios ydos yra mano tarnystėje, jūs darykite uoliai, ir Aš apdovanosiu jus dabartyje ir ateinančiajame.

53. Nebijok, o pranaše, kuomet šie žodžiai yra ištarti, tu nebūsi liūdnas.Tu esi neabejotinai mano išrinktasis; ir palaimintos yra akys į kurias tu pažiūrėsi džiaugsmingai. Bet aš paslėpsiu tave po kauke liūdesio, jie kas matys tave išsigąs kad tu esi puolęs, tačiau Aš išaukštinsiu tave.

54. Taip pat bus kurie šauks garsiai savo kvailume kad tu apgailėtinas netikėlis, tu demaskuosi tai- tu vertas, jie yra vergai todėl kad, Jie yra ne nuo manęs. Skyrybos ženklus kaip tu nori, raides? Nepakeisk jų stiliumi ir reikšme!

55. Tu gausi tvarką ir reikšmę Angliško Alfabeto; tu rasi naujus simbolius priskirtus jiems.

56. Šalin! jūs šaipūnai, net jeigu jūs juokiatės mano garbei jūs juoksitės ne ilgai, kuomet jūs nuliūsite, žinokite kad Aš apleidau jus.

57. Tas kas yra dorovingas tebūna dorovingas kaip ir pirma, tas kas yra susitepęs, tebūna susitepęs kaip ir pirma.

58. Taip! Nesitikėkite permainų, jūs būsite kaip jūs esate, ir ne kitaip. Taigi karaliai žemės bus Karaliais per amžius, vergai tarnaus. Nieko nėra kas bus pažeminta ar išaukštinta, viskas yra visada kaip ir buvo. Vienok yra užsimaskavę vieni mano tarnai, gali būt, štai tas elgeta yra Karalius. Karalius gali pasirinkt sau drabužius pagal jo valią: nėra užtikrinto išmėginimo, tačiau elgeta negali nuslėpti savo menkumo. 59. Saugokitės todėl! Mylėkite viską, kad atsitiktinai yra Karalius slaptas! Pasakysi tu taip? Kvailys! Jei jis esąs Karalius, tu nepajėgsi pakenkti jam.

60. Todėl trenk ryžtingai ir žemai, ir į pragarą juos, meistre!

61. Štai yra šviesa anapus regėjimo, o pranaše, šviesa nepageidaujama, visų geidžiamiausia.

62. Aš esu pakylėtas tavojoje širdyje; ir bučiniai iš žvaigždžių lietumi krenta ant tavojo kūno.

63. Tu esi išsisėmęs geismingoje pilnatvėje įkvėpimo, iškvėpimas yra saldesnis nei mirtis, žymiai džiaugsmingesnis ir juokingesnis už glamones paties Pragaro kirmino.

64. Ak! Tu esi nugalėtas, mes esame ant tavęs, mūsų palaima yra visa virš tavęs: hail! hail! pranaše Nu! pranaše Had! pranaše Ra-Hoor-Khu! Dabar džiūgauk! dabar įeik į mūsų spindesį ir žavesį! Įženk į mūsų aistringą ramybę, ir rašyk saldžius žodžius Karaliams!

65. Aš esu Meistras: tu esi Šventas Išrinktasis.

66. Rašyk ir atrask ekstazę rašyme! Dirbk, ir tebūnie mūsų lova darbe! Virpėk džiaugmu gyvenimo ir mirties! Ak! tavoji mirtis bus nuostabi, kas tai matys bus laimingi. Tavoji mirtis bus antspaudas pažado mūsų amžinos meilės. Ateik! Išaukštink savąja širdį ir džiūgauk! Mes esame viena, mes esame niekas.

67. Laikykis! Laikykis! Pakilk šioje palaimoje, nekrisk nuoalpyje nuo puikiausių bučinių!

68. Tvirčiau! Palaikyk save! Iškelk savąja galvą! Kvėpuok ne taip gyliai- numirk!

69. Ak! Ak! Ką Aš jaučiu? Ar žodis išseko?

70. Esama pagalba ir viltis kituose užkeikimuose. Išmintis sako: būk stiprus! Tuomet įstengsi pakelti daugiau džiaugsmo. Nebūk gyvulys; taurink savo palaimą! Jei tu geri, gerk pagal aštuonias ir devyniasdešimt taisyklių meno, jei tu myli, viršyk delikatumu ir jei tu darysi ką nors džiaugsmingo, lai būna subtilumas tame!

71. Tačiau viršyk! viršyk!

72. Siek visuomet daugiau! Ir jei tu esi išties mano, ir ne abejok tuo, jei tu esi visuomet džiaugsmingas!-mirtis yra karūna visko.

73. Ak! Ak! Mirtis! Mirtis! tu trokši mirties. Mirtis yra uždrausta, o žmogau, tau.

74. Trukmė tavo troškimo bus galia šios šlovės. Kas gyvena ilgai ir aistringai nori mirties yra amžiams Karalius tarp Karalių.

75. Taip! Klausykis skaičius ir žodžius:

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Kokia reikšmė šito, o pranaše? Tu nežinai, ir nesužinosi tu niekada. Ateis vienas paskui tave, jis išaiškins tai. Be atmink, o išrinktasis, būti manimi, sekti meilėje Nu, žvaigždžių nusagstytame danguje, žvelkti tiesiai į žmones, ir kalbėti jiems šį džiaugsmingą žodį.

77. O būk tu išdydus ir galingas tarp žmonių!

78. Išaukštink pats save! Nesgi nėra panašių į tave tarp žmonių ar tarp Dievų! Išaukštink pats save, o mano pranaše, tavo stotas viršys žvaigždes. Jie garbins tavo vardą, keturkampį, mistinį, stebuklingą, skaičių žmogaus; ir vardą tavojo namo 418.

79. Pabaiga slėptuvei Hadit; ir palaiminimas ir garbinimas pranašui nuostabiosios Žvaigždės!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą