2010 m. liepos 2 d., penktadienis

231LIBER CCXXXI
Ši knyga yra tikras vadovas Laisvojo Adepto V.V.V.V.V
8°=3°
0. A- IAO širdis- esanti ekstazėje, slaptoje griaustinio buveinėje, tarp Asaro bei Asi, palaimos pripildyta.
1. Žaibai vis dažniau liepsnojo, ir prisikėlė Tahuti, Valdovas. Balsas Tyloje nuaidėjo. Ir tuomet Vienas nuėjo ir sugrįžo.
2. Nūnai Nuit pasislėpė užu skraistės, idant atverti vartus savajai seseriai.
3. Dievo Mergelė įsitaisė kriauklėje nelyg perlas, ji ieško Septyniasdešimties savo Keturiems. Josios širdyje- Hadit, neregimas nuostabumas.
4. Nūnai iškyla Ra- Hoor- Khuit, ir jo viešpatavimas yra įsteigtas liepsnojančioje Žvaigždėje.
5. Taip pat ir Žvaigždė pakyla nutvieksdama palaima visatą.
6. Ir nūnai po Eroto sparnais, jaunystė susižavinti tai vienu, tai kitu. Jis- Asaras esas tarp Asi bei Nephti. Jis išeina iš už skraistės.
7. Jis valdo amžinybės karo vežimą, įkinkyta baltu bei juodu. Ir todėl jis atspindys Kvailio, ir septiniasluoksnė užsklanda atskleista yra.
8. Nūnai išeina motina- Žemė su savo liūtu, teisingoji Sekhet, valdovė Asi.
9. Nūnai Žynys pasišalino už užsklandos, idant išsaugoti šlovę savąja nesuteptą, idant jo žodis nepranyktu šnektoje.
10. Ir tuomet visa ko Tėvas apreiškė save galingiausiuoju ratu; Sphinks, dievas su šuns galva bei Tiphonas papuolė į jo sukimosi sfera.
11. Ir nūnai valdovė Maat su plunksna bei kalaviju teisiųjų teist apsireiškė, nesgi Burtas jau mestas.
12. Tuomet didžiuosiuose Šiaurės vandenyse pasirodė Švenčiausiasis, jis tarytum auksinė aušra nešantis palaimą puolusiai visatai.
13. Ir Asaras paslėptas buvo Amenti, ir Laiko Viešpačiai iškėlė virš jo pjautuvą nešantį mirtį.
14. Ir galingasis angelas stojo moters pavidale, pavidale liejančios liūdesį bei liepsną, kuri nušviečia tyrą srautą su prakeiksmo įspaudu. Ir blogis triumfavo.
15. Tuomet sukilo Khemo Viešpats, šventasis tarpe aukštųjų, iškėlęs savąjį karūnuotąjį skeptrą vardan išpirkimo visatos.
16. Jis sugriovė aimanų bokštus, triuškindamas dalimis, savo įtūžio liepsnoje, taip jog vien tik jis vienas liko sveikas ant griuvėsių.
17. Ir atsinaujinusi, lyg besiliejanti ugnis šventoji mergelė apsireiškė, savo grožį paversdama žaibo smūgiais.
18. Savais užkeikimais ji prišaukė Skarabėjų, Valdovą Kheph- Ra, taip kad vandenys prasiskleidė ir bokštų miražas išsisklaidė.
19. Tuomet giedrame danguje sušvytėjo saulė, ir lūpos Asi lietė lūpas Asaro.
20. Nūnai buvo pastatyta Piramidė, vardan iniciacijos įvykdymo.
21. Ir Sfinks širdyje šoko Viešpats Adonay, diadema vainikuotas iš perlų bei rožių, vedantis į ekstazę visa kas esą, o taip visa kas esą.

THE GENII OF THE 22 SCALES OF THE SERPENT AND OF THE QLIPHOTH

a A.u-iao-u.a [. = u] . . . . . . . . . . . Amprodias
b Be.qaoooabitom . . . . . . . . . . . . . .Baratchial
g Gitwnosapfwllois . . . . . . . . . . . . .Gargophias
d Dhnaxartarwq [x = st] . . . . . . . . . . Dagadgiel
h Hoo-oorw-ix . . . . . . . . . . . . . . . Hemethterith
w Vuaretza—[a secret name follows] . . . . .Uriens
z Zoowasar . . . . . . . . . . . . . . . . .Zamradiel
j Chiva-abrahadabra-cadaxviii . . . . . . . Characith
f Qal.xer-a-dekerval. . . . . . . . . . . . Temphioth
y Iehuvahaxan.qatan . . . . . . . . . . . . Yamatu
k Kerugunaviel . . . . . . . . . . . . . . .Kurgasiax
l Lusanaherandraton . . . . . . . . . . . . Lafcursiax
m Malai . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malkunofat
n Nadimraphoroioz.qalai . . . . . . . . . .Niantiel
s Salaqlala-amrodnaq.ix . . . . . . . . . . Saksaksalim
u Oaoaaaooo.-ix . . . . . . . . . . . . . . A’ano’nin
p Puraqmetai-aphmetail . . . . . . . . . . .Parfaxitas
x Xanqaxerans%-ix [s% = sh, q] . . . . . . .Tzuflifu
q QaniDnayx-ipamai . . . . . . . . . . . . .Qulielfi
r Ra-a-gioselahladnaimawa-ix . . . . . . . .Raflifu
c Shabnax-odobor . . . . . . . . . . . . . .Shalicu
t Thath’th’thith.thuth-thix . . . . . . . . Thantifaxath

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą